Cymraeg
Mae ein gwaith yn cael ei lywio gan dair prif egwyddor
Urddas, Ansawdd a Gofal....
Dim ond rhai o'r gwasanaethau yr ydym yn cynnig ...
Cofgolofnau

Dyma ddewis bach o’r cerrig beddi sydd ar gael mewn llawer o siapiau, lliwiau a mesur. Mae eich dewis chi o garreg yn cael ei archebu a’i greu i’ch dymuniad personol chi, ac felly ni fedrwn roi rhestr o brisiau ond  yn hytrach fe rown pris llawn i chi pan fydd eich dewis o ysgrif a’r holl fanylion eraill mewn llaw,


read more
Glanhau & Atgyweirio

Fel y gwelwch rydym yn ymgymeryd a gwaith glanhau/atgyweirio cerrig beddi o bob ansawdd, ac hefyd yn ail baentio neu euro gan ddefnyddio aur 23.5 carat yn unig. Fe ymgymerwn hefyd waith ail osod cerrig sydd wedi syrthio (neu eu rhoi lawr gan awdurdodau y fynwent) gan ein bod wedi’n cofrestru a’n trwyddedu gan BRAMM (The British Register of Accredited Memorial Masons),


read more
Ysgrifen

Gwelwch rhai enghreifftiau isod a all eich helpu i benderfynu pa ysgrifen i’w ddefnyddio ar eich cofeb.


read more