Cymraeg

Amdanom Ni


Mae Cofgolofnau’r Dyffryn (Dyffryn memorials) yn gwmni teuluol sy’n anelu i roi gwasanaeth o’r safon uchaf am bris teg a chystadleuol.

Mae gennym bron 20 mlynedd o brofiad ac yn hannu o deulu sydd wedi (ac yn) gwasanaethu busnes angladdol llewyrchus a pharcus yn yr ardal hon am dros ddeugain mlynedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth hollol ddwy-ieithog, ac mae gwefan Saesneg i’w gael os hoffech ‘glicio’ ar y fflag Brydeinig uwchben.

Ar ein gwefan fe welwch ddewis bach o’r cerrig sydd ar gael, ac mae rhan fwyaf ohonynt i’w cael yn y gwahanol siapiau a lliw. Nid ydym yn rhoi rhestr prisiau, ond yn hytrach gofynnwn i chi ddewis ffefryn o garreg ac wedi cyfansoddi’r ysgrifen fe rown bris terfynnol a dim mwy cuddiedig!

Rhai o’n gwerthoedd gwmni:

  • Gwasanaeth dwyieithog
  • Prisiau teg a chystadleuol
  • Gwaith o’r safon uchaf
  • Anelu i gwbwlhau o fewn tair wythnos*
  • Cwmni profiadol

*tywydd a math o garreg yn caniatau

Os hoffech archebu gennym gofynnwn i chi wneud apwyntiad i ddod i’r swyddfa neu yn eich cartref (dim cost ychwanegol).

Gallwch gysylltu â ni drwy ebyst neu ffonio, neu trwy lenwi’r manylion ar ein tudalen ‘cysylltu â ni’ uwchben.

Diolch yn fawr,

Geraint Roberts