Cymraeg

Ysgrifen


Gwelwch rhai enghreifftiau isod a all eich helpu i benderfynu pa ysgrifen i’w ddefnyddio ar eich cofeb.

 • Er Cof Annwyl
 • Yma y Gorwedd
 • I Gofio’n Annwyl
 • Er Cof Serchog
 • Mewn Hiraeth
 • Er Serchog Goffadwriaeth
 • Er Cof Hiraethus
 • Cofiwn ac Hiraethwn
 • I Gofio
 • Yn Dawel Hiraethwn
 • Er Cof Am
 • A Fu Farw
 • A Fu Farw Trwy Ddamwain
 • A Hunodd
 • A Hunodd yn Dilyn Damwain
 • A Hunodd yn Dawel
 • A Alwyd Adref
 • A Hunodd yn yr Iesu
 • Priod
 • Gwr
 • Gwraig
 • Cymar
 • Ffrind
 • Cydymaith
 • Annwyl
 • Annwylaf
 • Tyner
 • Gwerthfawr
 • Hoff
 • Hoffus
 • Meddyglar
 • Addfwyn
 • Arbennig