Cymraeg

Glanhau & Atgyweirio


Fel y gwelwch rydym yn ymgymeryd a gwaith glanhau/atgyweirio cerrig beddi o bob ansawdd, ac hefyd yn ail baentio neu euro gan ddefnyddio aur 23.5 carat yn unig. Fe ymgymerwn hefyd waith ail osod cerrig sydd wedi syrthio (neu eu rhoi lawr gan awdurdodau y fynwent) gan ein bod wedi’n cofrestru a’n trwyddedu gan BRAMM (The British Register of Accredited Memorial Masons),

a’i hail osod gyda angor i’r ddaear

 

Dyma ychydig o’n gwaith adfer diweddaraf