Cymraeg

Testimonials


Once again, I must thank you for your kind attention, excellent workmanship and your extra kind gesture. Many thanks also for sending a photograph. The Memorial does indeed look as good as new. I am very pleased and hope to visit Llansannan one sunny day soon. With best wishes to you all.

Jennifer Williams
Annwyl Geraint. Diolch yn fawr i ti am gwblhau'r garreg fedd mor sydyn. Anwen

Anwen
Annwyl Geraint. Ar ran y teulu hoffwn ddiolch i chi am eich gwasanaeth prydlan - rydym yn gwerthfawrogi yr help a'r cyngor a roesoch i ni. Diolch yn fawr iawn.

Margaret Williams
Annwyl Geraint. Mae y gwaith ar y bedd yn berfaith. Diolch am eich cymorth. Frank.

Frank
Llawer o diolch am eich gwaith ar y carreg goffa ac am gyflawni hynny mewn amser byr. Diolch i chi hefyd am y llun - mae'r garreg yn edrych gymaint gwellwedi ei adnewyddu. Byddwn yn ymweld a'r fynwent y pen wythnos nesaf. Diolch yn fawr.

Gareth Davies